5. 10. - 31. 12       VÝSTAVA ŠLECHTA V BOJI ZA ČESKOU STÁTNOST

- Rodokmenová společnost Rodro z. s., a rodina Jerome Colloredo-Mannsfelda si vás dovolují pozvat na výstavu
  Šlechta v boji za českou státnost
- výstava připomene akce české zemské šlechty z let 1938 a 1939, kdy v čase ohrožení vlasti
  nacismem její členové veřejnými prohlášeními plně podpořili svou zemi, národ a jazyk
- na výstavě budou moci návštěvníci zhlédnout rodokmeny, informace o signatářích, jejich rodech, předcích,
  potomcích a dalších příbuzných
- návštěvníci si budou moci mimo jiné také prohlédnout plné texty šlechtických deklarací a seznamy šlechticů,
  kteří je podepsali
- výstava bude otevřena na zámku Dobříš také proto, že deklarace podepsali 4 členové rodu
  Colloredo-Mannsfeld mezi nimi i dědeček nynějšího majitele zámku Jerome Colloredo-Mannsfelda
- slavnostní vernisáž proběhne v zámecké Galerii JCM  ve čtvrtek 4. 10. od 17:00 hodin za přítomnosti

  rodiny Colloredo-Mannsfeld
- výstava je zpřístupněna od úterý do neděle od  9:00 - 12:00/ 13:00 - 16:00
- vstupné 40Kč

14. 10.        BENEFIČNÍ KONCERT KUCHYŇSKÁ REVUE

- zveme vás na benefiční koncert pro obnovu dobříšských varhan v kostele Nejsvětější Trojice
- koncert se koná v Zrcadlovém sále zámku Dobříš od 19:00 hodin
- na koncertě vystoupí komorní orchestr Akademie Praha řízený P. Hrzákem
- na programu zazní skladby od B. Martinů, V. Kaprálové a A. Dvořáka
- vstupné dobrovolné

18. 11.        PAMÁTKA ŠOA

- zveme vás na benefiční koncert pro obnovu dobříšských varhan v kostele Nejsvětější Trojice
- koncert se koná v Zrcadlovém sále zámku Dobříš od 19:00 hodin
- na programu zazní skladby českých a terezínksých židovských skladatelů
- na koncertě vystoupí violoncellové Duo Brikcius sourozenci Anna a František Brikciusovi
- vstupné dobrovolné

 

1. 12. – 22. 12.        ADVENTNÍ  PROHLÍDKY S VÝSTAVOU BETLÉMŮ
 

8. 12.         ADVENTNÍ TRHY NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
 

14. 12.        VÁNOČNÍ  KONCERT  MĚSTA  DOBŘÍŠE
 - vánoční kocert města Dobříše, Zrcadlový sál, pořádá město Dobříš

16. 12.        BENEFIČNÍ  KONCERT  NF  ZDEŇKY ŽÁDNÍKOVÉ
- benefiční koncert Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové Volencové, Zrcadlový sál

22. 12.        KONCERT – J. J. RYBA – ČESKÁ  MŠE  VÁNOČNÍ
- Zrcadlový sál, 17:00 a 19:30 hodin

- prodej vstupenek zahájen dne 21. 11. na pokladně zámku
 

 

 

 

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×